EA033: Kūka’ilimoku- Pahu O ka Ua MC

$9.00
EA033: Kūka’ilimoku- Pahu O ka Ua MC

First full length.

Kūka’ilimoku is boundless disgust and hatred of all who leech to sacred lands of Hawai’i.